Ubezpieczenie do kredytu

Ubezpieczenie do kredytu w 2022 roku - czy warto? Ekspert wyjaśnia!

Zapytaliśmy ekspertów kredytowych z kredytwroclaw.pl, co sądzą o ubezpieczeniach do kredytu 2022. Czy warto nabyć takie ubezpieczenie? Przed czym może chronić polisa ubezpieczeniowa do kredytu. Temat jest ważny szczególnie teraz, kiedy stopy procentowe, a wraz z nimi raty kredytów idą w górę. Co z klientami, którzy mają problem ze spłatą kredytów? Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl postarają się odpowiedzieć nam na te wszystkie pytania.

Zawartość artykułu

Zacznijmy od tego, że ubezpieczenie kredytu jest przede wszystkim zabezpieczeniem dla kredytodawcy. W ten sposób bank minimalizuje ryzyko związane z udzielaniem kredytów. Warto jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie może przynieść też określone korzyści kredytobiorcy. Jakie są to korzyści? O tym dowiesz się w dalszej części artykułu.

Wstęp

Jaki jest główny cel ubezpieczenia kredytu? Na początku warto wyjaśnić, że ubezpieczenie kredytu jest to połączenie produktu ubezpieczeniowego i finansowego. Główny cel to zabezpieczenie spłaty kredytu na wypadek, gdy z powodu zdarzeń losowych nie będziesz w stanie terminowo spłacać rat kredytowych. Wynika z tego oczywista korzyść dla banku, który w ten sposób zabezpieczył swoje środki. Jednak i kredytobiorca może z tego tytułu uzyskać dodatkowe korzyści. Są to najczęściej:

 • Niższe oprocentowanie kredytu. Ubezpieczony kredyt jest mniej ryzykowny, dlatego bank może zaoferować Ci niższe oprocentowanie.
 • Brak prowizji za udzielenie kredytu. Powód taki sam jak wyżej.
 • Kiedy z powodu losowego, niezależnego od Ciebie przestaniesz spłacać raty,

Twój dług nie będzie się kumulował, ponieważ raty za Ciebie ureguluje firma ubezpieczeniowa. Jak nadmieniają pośrednicy kredytowi z www.kredywroclaw.pl, nie ma przepisów, które nakładają na klientów obowiązek nabycia polisy ubezpieczeniowej do kredytu. Banki chcą jednak zabezpieczyć swoje interesy i maksymalnie zmniejszyć ryzyko niewypłacalności klienta. Dlatego zachęcają klientów do zakupu ubezpieczenia kredytu, oferując w zamian kredyt bez prowizji lub niższą marżę. Możesz oczywiście odmówić nabycia ubezpieczenia kredytu, ale wtedy bank ma możliwość poprosić o inne zabezpieczenie.

Jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenia działa w ten sposób, że za ochronę przewidzianą w OWU, osoba ubezpieczona płaci okresowo ustaloną kwotę. Może to być ubezpieczenie płacone raz na rok lub z każdą ratą kredytu. Najczęściej klienci płacą składkę ubezpieczeniową, ale tak naprawdę nigdy nie skorzystają z ochrony, jaką daje ubezpieczenie. Jednak kiedy wystąpią pewne zdarzenia określone w umowie ubezpieczeniowej, to ubezpieczyciel pokryje koszty zdarzenia i wynikające z niego straty do określonej wartości.

Kiedy decydujesz się na zakup ubezpieczenia spłaty kredytu, to ubezpieczony tak naprawdę jest bank. Ty masz za zadanie płacić składki. Jeżeli dojdzie przykładowo do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego nie będziesz mógł pracować, to ubezpieczyciel wypłaci bankowi kwotę, która zrekompensuje mu brak spłaty kredytu. Natomiast Ty zostaniesz zwolniony z długu. Dlatego ubezpieczenie kredytu jest tak ważne dla banku, który odzyska swoje pieniądze, w przypadku gdy Ty nie będziesz mógł dłużej spłacać kredytu.

Czy ubezpieczenie kredytu chroni kredytobiorcę?

Celem ubezpieczenia kredytu jest przede wszystkim ochrona interesów banku. Eksperci kredytowi podkreślają, że klient jest chroniony w niewielkim stopniu, chociaż taka ochrona może mieć też zalety i dla niego. Ubezpieczenie jest to dodatkowy produkt do kredytu. Zadaniem osoby zaciągającej kredyt jest po prostu opłacanie składek, chociaż ubezpieczonym jest bank, a nie klient. Wyjątkiem jest ubezpieczenie nieruchomości. Nie możesz niestety jako kredytobiorca negocjować warunków ubezpieczenia i nie masz wpływu na zakres ochrony. Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl zalecają klientom, żeby zawsze dokładnie czytali OWU do kredytu. Zdarzają się niestety sytuacje, gdy kredytobiorca będzie przekonany, że skoro kredyt był ubezpieczony, to w danym wypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić ubezpieczenie. Jednak firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty świadczenia, ponieważ dana sytuacja nie była wymieniona w OWU. Wtedy kredyt trzeba będzie spłacić.

Nie zakładaj, że umowa ubezpieczenia będzie Cię chronić w każdej sytuacji. Zapoznaj się z umową ubezpieczenia i sprawdź, w jakich sytuacjach firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie. Biorąc jednak pod uwagę to, że może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, to warto kupić ubezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenie kredytu – najczęściej spotykane rozwiązania

Do najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych, które służą zabezpieczeniu spłaty kredytu, zaliczamy:

Ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie, które nabywamy przy okazji podpisywania umowy o kredyt konsumpcyjny lub kredyt hipoteczny. Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia, gdy dojdzie do zgonu kredytobiorcy. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ chroni spadkobierców przed obciążeniem długami zmarłego. Warto zaznaczyć, że kwota kredytu do spłaty maleje z każdym miesiącem i z każdą spłaconą ratą. Tym samym zmniejsza się również suma ubezpieczenia, więc i składka powinna być niższa.

Ubezpieczenie zawarte na wypadek utraty pracy

Zdarza się, że w trakcie spłaty kredytu możesz stracić pracę. Jeżeli zdecydowałeś się na takie ubezpieczenie, to w przypadku utraty pracy obowiązek spłaty kredytu spada na ubezpieczonego. Zazwyczaj nie chodzi o spłatę całego kredytu, tylko kilku rat od 6 do 12. Jest jeden warunek konieczny do realizacji świadczenia. Ubezpieczyciel musi stwierdzić brak winy kredytobiorcy w przypadku utraty pracy. Wyłączenia obejmują zwolnienia dyscyplinarne albo samodzielne wypowiedzenie umowy. Jest to ubezpieczenie często stosowane przy kredytach hipotecznych i konsumpcyjnych.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek niezdolności do pracy

Są to dwa rodzaje ubezpieczeń, które są do siebie bardzo podobne i możesz je nabyć do kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego. Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z tytułu jednego lub drugiego ubezpieczenia? Do spłaty kredytu przez ubezpieczyciela dojdzie, gdy uległeś wypadkowi, który doprowadził Cię do trwałego inwalidztwa i nie masz możliwości wykonywania pracy lub wypadek był powodem niezdolności do pracy. Wypłata ubezpieczenia nastąpi na Twój wniosek, do którego załączysz dokumentację, która potwierdzi zdarzenie i Twoją niezdolność do pracy, a także zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

Ubezpieczenie nieruchomości

Jest to produkt ubezpieczeniowy, który jest obowiązkowy przy kredycie hipotecznym. Możesz wybrać minimalny lub szerszy zakres ochrony. Bank określa minimalne wymagania, do których należy ochrona nieruchomości w razie pożaru i innych zdarzeń losowych. Jeżeli nie masz czasu na poszukiwanie najlepszej oferty ubezpieczeniowej, bank zaproponuje Ci zakup polisy od swojego partnera. Często zdarza się jednak, że można znaleźć o wiele tańszą ofertę na rynku. Ważne jest, żeby zakres ochrony i kwota ubezpieczenia takiej polisy spełniały wymagania kredytodawcy.

Ubezpiecz nieruchomość zdalnie

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy dedykowanego agenta. Porównaj oferty 30 towarzystw ubezpieczeniowych!

Formularz kontaktowy

Kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem czy bez?

O ile w przypadku kredytu gotówkowego można zastanawiać się nad sensem ubezpieczenia do kredytu, to w przypadku kredytu hipotecznego, takie zabezpieczenie wydaje się konieczne. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Bank na pewno będzie dążył do zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. W trakcie długoletniej spłaty może wiele się zdarzyć. Utrata pracy, wypadek, czy choroba mogą sprawić, że będziesz miał problem ze spłatą rat.

W wielu przypadkach hipoteka nie jest dla banku wystarczającym zabezpieczeniem i dlatego wymagają od swoich klientów dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego. Jak już wspominaliśmy, nabycie polisy ubezpieczeniowej nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku kredytów hipotecznych, jednym z warunków uruchomienia kredytu jest właśnie zakup polisy.

Co prawda ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 r. narzuca na instytucje finansowe i doradców kredytowych obowiązek prezentacji oferty kredytu hipotecznego bez produktów dodatkowych, czyli również bez umowy ubezpieczenia. Dodatkowo klient ma mieć zapewnioną możliwość wyboru własnego ubezpieczyciela. Warunkiem jest kupno polisy, która będzie odpowiadać minimalnym wymaganiom banku. Zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość. Kiedy zdecydujesz się na zakup polisy proponowanej przez bank, to możesz liczyć często na atrakcyjniejsze warunki kredytu. Nagrodą za nabycie polisy są niższe koszty kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie na życie – ważne dla kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób zabezpieczasz swoją rodzinę. Zanim zdecydujesz się na zakup takiej polisy, dokładnie przeczytaj warunki umowy i koszy składki ubezpieczeniowej. Choć w teorii ubezpieczenie do kredytu nie jest obowiązkowe, to jednak należy traktować je właśnie w taki sposób. W przypadku śmierci kredytobiorcy, to ubezpieczyciel spłaci pozostałą do spłaty kwotę kredytu hipotecznego. Spadkobiercy nie będą w ten sposób odpowiedzialni za ten dług.

Ważna informacja
Kiedy zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu, to możesz ubiegać się o zwrot części niewykorzystanej składki. Nie ma znaczenia dla zwrotu świadczenia to, czy zapłaciłeś jednorazową składkę, czy rozłożyłeś ją na raty. Zwrot przysługuje Ci w jednym i w drugim przypadku.

Kiedy ubezpieczenie kredytu jest szansą na uzyskanie finansowania?

Zgodnie z rekomendacją S nie ma obecnie możliwości pozyskania kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Minimalny wkład własny wynosi obecnie 20% wartości nieruchomości. Co w sytuacji, gdy nie masz wymaganych 20%, a zależy Ci na zakupie mieszkania? Nie jest to na szczęście przeszkodą. Możesz bowiem ubezpieczyć niski wkład własny. W takiej sytuacji wystarczy wkład własny na poziomie 10% wartości nieruchomości. Takie ubezpieczenie płaci się do czasu spłaty kolejnych 10% kapitału, kiedy osiągniesz wymagany poziom 20% wkładu własnego. Takie rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Wadą jest to, że kredyt hipoteczny z takim ubezpieczeniem jest droższy, ale z drugiej strony jest jedyną szansą na mieszkanie dla osób, które nie mają 20% wkładu własnego.

Kredyt bez ubezpieczenia? Dostępny, choć zwykle na gorszych warunkach

Jak już wspominaliśmy kilka razy w tym artykule, ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe. Banki jednak w taki sposób konstruują ofertę, że zaciągnięcie kredytu bez ubezpieczenia staje się nieopłacalne. Klienci, którzy chcą zaciągnąć kredyt bez ubezpieczenia, muszą liczyć się z wyższym oprocentowaniem, prowizją lub koniecznością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Może to być przykładowo poręczenia spłaty zobowiązania przez osobę trzecią. Jako eksperci kredytowi doradzamy jednak negocjacje z bankiem. W dobrej pozycji negocjacyjnej są osoby, które mają wysoką zdolność kredytową, pozytywną historię kredytową w BIK, mają stałe zarobki i wysoki wkład własny. Jeżeli zdecydujesz się na podpisanie umowy ubezpieczeniowej, koniecznie ją przeczytaj. Dowiedz się, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci środki oraz sprawdź, jakie proponuje wyłączenia. Nie będziesz wtedy niemile zaskoczony, gdy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty pieniędzy.

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego się opłaca?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest przeważnie opcjonalne, ponieważ nie ma takiego znaczenia jak w przypadku kredytu hipotecznego. Klienci pytają nas, czy warto nabyć taką polisę. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest opłacalne tylko wtedy, gdy dzięki temu koszty całkowite Twojego kredytu będą niższe. Kiedy masz niską zdolność kredytową, niskie i nieregularne dochody, to wtedy bank może zaproponować wyższe oprocentowanie i wyższą prowizję. Możesz wtedy wykupić ubezpieczenie kredytu. Bank uzna Cię wtedy za bardziej wiarygodnego klienta i może zaproponować lepsze warunki kredytowania. Ubezpieczenie od utraty pracy i niezdolności do wykonywania pracy to najbardziej popularne ubezpieczenia do kredytu gotówkowego. Nie wiesz jaką decyzję podjąć? Porównaj ofertę kredytu gotówkowego z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia. Z reguły kredyty gotówkowe z ubezpieczeniem są tańsze.

Ubezpieczenie kredytu – podsumowanie

Ubezpieczenie kredytu jest to popularny sposób na dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu. Banki chętnie korzystają z tego produktu, ponieważ w ten sposób mogą minimalizować swoje ryzyko. Dla klientów ubezpieczenie oznacza często obniżenie całkowitego kosztu kredytu. Dodatkowo w przypadku nieszczęśliwego splotu wypadków, ubezpieczyciel spłaci za Ciebie część kredytu. Pamiętaj jednak, że nie każde ubezpieczenie będzie korzystne i atrakcyjne. Dlatego zawsze dokładnie przeanalizuj warunki ubezpieczenia, w tym wszystkie wyłączenia. Nie musisz korzystać z firmy ubezpieczeniowej proponowanej przez bank. Możesz zaproponować swojego ubezpieczyciela, o ile jego polisa spełni minimalne oczekiwania banku. Najważniejsze jest to, żeby podjąć świadomą i przemyślaną decyzję i nie godzić się od razu na propozycje instytucji finansowej.

Warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe tylko w przypadku kredytów hipotecznych.
 • Ubezpieczenie spłaty kredytu zabezpiecza interesy banku, który jest świadczeniobiorcą. Twoje interesy są zabezpieczone tylko pośrednio.
 • Do kredytu hipotecznego z niskim wkładem własnym 10% należy wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.
 • Często całkowite koszty kredytu gotówkowego są niższe, gdy zdecydujesz się na nabycie ubezpieczenia.
 • Kredytobiorca nie ma zazwyczaj możliwości negocjowania warunków ubezpieczenie. Może co najwyżej odrzucić taką propozycję lub ją zaakceptować.
contactHero

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

Wiele towarzystw do wyboru, kompleksowa ochrona Twojego auta, pełne wsparcie doradców.

Przeczytaj również

 • Ile kosztuje ubezpieczenie AC

  Ile kosztuje ubezpieczenie AC w 2022 roku? Czy warto mieć Autocasco?

  Autocasco jest to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Mimo tego, że jako właściciel pojazdu nie jesteś zobowiązany do zakupu AC, to warto wiedzieć, że wielu kierowców korzysta z polisy Autocasco. Wynika to z tego, że AC gwarantuje logistyczne i finansowe wsparcie właściciela, oraz że możesz liczyć na zadośćuczynienie finansowe, gdy Twój samochód ulegnie uszkodzeniu, całkowitemu zniszczeniu lub zostanie skradziony.

  Czytaj dalej
 • Czy warto ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie

  Czy warto ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie?

  Nie wahamy się, żeby ubezpieczyć własne mieszkanie i spać spokojnie. Coraz więcej klientów pyta, czy warto ubezpieczyć mieszkanie, które wynajmujemy? Warto się zabezpieczyć na każdą ewentualność. Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania zapewnia komfort i bezpieczeństwo wynajmującemu i właścicielowi mieszkania. W trakcie wynajmu może się nam przytrafić wiele nieprzewidzianych sytuacji. Zalanie, wybicie szyby w oknie to tylko jedne z nich. Odpowiedzialność za takie szkody spoczywa na wynajmującym. Dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu wynajmowanego mieszkania, żeby nie pokrywać kosztów związanych z usunięciem szkody z własnej kieszeni.

  Czytaj dalej
 • Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy

  Ubezpieczenie OC dla młodego kierowcy w 2022 roku - ekspert wyjaśnia!

  Dorady ubezpieczeniowi z ubezo.pl mają już informacje na temat średnich cen OC dla młodych kierowców w maju 2022 r. Według tych danych średnia cena OC samochodu dla kierowcy w wieku od 18 do 25 lat wyniosła 1348 zł. Jest to dużo więcej niż w przypadku doświadczonych kierowców, którzy średnio za polisę OC płacą 702 zł. Jest to o kilkaset złotych mniej! Natomiast młodzi kierowcy, którzy ubezpieczali samochód ze współwłaścicielem, zapłacili za OC samochodu średnio 997 zł. Sprawdziliśmy, skąd się biorą takie różnice w składkach.

  Czytaj dalej
 • Od czego zależy koszt ubezpieczenia samochodu

  Od czego zależy koszt ubezpieczenia samochodu?

  Zacznijmy od bardzo ważnej informacji, a mianowicie od tego, że ubezpieczenie OC samochodu w Polsce jest obowiązkowe. Ubezpieczenie OC daje gwarancję osobie poszkodowanej z Twojej winy, że otrzyma stosowną rekompensatę za doznane szkody.

  Czytaj dalej
 • Badanie techniczne pojazdu

  Badanie techniczne pojazdu w 2022 roku - wszystko co musisz wiedzieć

  Kiedy i jak często powinieneś robić badanie techniczne samochodu? W tym poradniku odpowiemy na wszystko pytania dotyczące badanie technicznego samochodu. Przede wszystkim musisz wiedzieć to, że badanie techniczne samochodu jest obowiązkowe i dotyczy każdego właściciela pojazdu. Nie masz ważnego badania technicznego i trafiłeś akurat na kontrolę policji? Niestety będziesz musiał liczyć się z konsekwencjami, które mogą być dość dotkliwe. Co ci grozi za prowadzenie samochodu bez badania technicznego? Jakie zmiany weszły ostatnio w życie?

  Czytaj dalej
 • Jak kupić samochód

  Jak kupić samochód w 2022 roku?

  W tym krótkim poradniku przygotowanym przez eksprtów ubezpieczeniowych z Ubezo.pl, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, związane z kupnem samochodu. Dowiesz się z niego:

  Czytaj dalej